top of page

Õhk-vesi soojuspumba hooldus


Õhk-vesi soojuspumbad on väga populaarne valik koduküttesüsteemides tänu nende energiatõhususele ja keskkonnasõbralikkusele. Kuid nagu kõik keerukad seadmed, vajavad ka õhk-vesi soojuspumbad korrapärast hooldust, et tagada nende tõrgeteta töö ja pikendada eluiga. Meie kliimas on soovituslik küttesüsteemi hooldada vähemalt korra aastas, vahetult enne kütteperioodi algust.


Õhk-vesi soojuspumba hooldus on vajalik enne kütteperioodi algust
Õhk-vesi soojuspumbad vajavad hooldust enne kütteperioodi algust

Õhk-vesi soojuspumba hoolduse tähtsus

Regulaarne hooldus aitab vältida soojuspumpade ootamatuid rikkeid ja tagab süsteemi optimaalse jõudluse. Hooldustegevuste käigus kontrollitakse kriitilisi komponente nagu külmaaine rõhud, elektriühendused ja kütteringi filtrid, samuti lekkeid ja optimaalset tööd tagavaid seadistusi. Sedasi säilitame seadme töökindluse ja efektiivsuse, vähendades ühtlasi küttekulusid.


Õhk-vesi soojuspumba hoolduse protsessi etapid

  1. Visuaalne kontroll - Sisaldab nii sisemise kui ka välimise osa kontrolli, et teha kindlaks nende üldine seisukord ja tuvastada ilmseid probleeme.

  2. Komponentide funktsioneerimise kontroll:

  • Tsirkulatsioonipumbad ja ventiilid: Kontrollitakse nende tööd, et tagada vedelike nõuetekohane liikumine süsteemis.

  • Rõhk ja temperatuur: Mõõdetakse erinevaid rõhke ja temperatuure, sh freoonirõhke, et veenduda süsteemi optimaalses töös.

  • Elektrisüsteem: Ühenduste ja isolatsiooni ülekontrollimine aitab ennetada elektrilisi probleeme.

  • Lekekontroll: Freooni lekkeid kontrollitakse visuaalselt ja mõõtevahenditega.

  • Operatsioonisüsteemi kontrollid: Lisakütte, sulatussüklite ning seadistuste ja parameetrite ülevaatus aitab tagada, et süsteem toimib ettenähtud parameetrite järgi ja optimaalselt.


Õhk-vesi soojuspumba hoolduse sagedus ja maksumus

Soovitatav on soojuspumba hooldus teostada vähemalt kord aastas, eelistatult enne kütteperioodi algust. See aitab kindlustada seadme valmisoleku külmemaks perioodiks. Hoolduse tavapärane maksumus on 150 eurot ning võib lisanduda ka kohaletuleku tasu, kui seade asub meist oluliselt kaugemal ning ei õnnestu ühildada mõne teise samas piirkonnas teostatava tööga.


Küsi pakkumist!

Õigeaegne ja korralikult teostatud õhk-vesi soojuspumba hooldus on investeering, mis aitab vähendada ootamatuid väljaminekuid ja pikendab teie seadme eluiga. Valides usaldusväärse ja kogenud hoolduspartneri, saate minna uuele kütteperioodile vastu muretult. Kliimaspets pakub erinevate soojuspumpade hooldust nii meie enda kui teiste paigaldatud soojuspumpadele.


Meiega saab ühendust võtta järgnevalt: 

 

Vastame päringutele ja kõnedele üldjuhul tööpäevadel 8 - 17. Erakorralise remondimurega võib pöörduda meie poole ka töövälisel ajal. 


Kliimaspets: soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus ja remont.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page