top of page

Õhk-vesi soojuspump - kuhu ja kellele?

Õhk-vesi soojuspumbad on Eestis väga populaarseks valikuks kaasaegsete majade kütte- ja jahutuslahenduseks ning seda suuresti tänu oma energiatõhususele ja keskkonnasõbralikkusele.


õhk-vesi soojuspump Fujitsu sisosa tarbeeveemahutiga ja välisosa
Õhk-vesi soojuspump Fujitsu

Õhk-vesi soojuspumba toimimispõhimõtted

Õhk-vesi soojuspumbad kasutavad energia ammutamiseks välisõhku, misjärel energia muundatakse soojuseks. Põhimõtteliselt töötavad need nagu külmkapid, aga vastupidises suunas. Soojuspumba väline üksus ammutab õhust soojusenergiat (isegi külmades tingimustes) ja kompressor suurendab seejärel soojuse temperatuuri. Soojendatud vedelik suunatakse seejärel siseüksusse, kus soojusvaheti abil antakse soojus edasi veele, mis kütab radiaatoreid või põrandakütet ning soojendab ka tarbevett.


Õhk-vesi soojuspumpade eelised

Üheks suurimaks eeliseks on nende energiasäästlikkus. Õhk-vesi soojuspumbad kasutavad oluliselt vähem elektrienergiat kui traditsioonilised elektriküttesüsteemid, sest nad transpordivad soojust, mitte ei tooda seda. Lisaks sellele on neil madalam CO2 heitkogus, mis aitab vähendada keskkonnamõju. Teine eelis on nende mitmekülgsus, kuna sama süsteem võib pakkuda nii kütet talvel kui jahutust suvel.


Õhk-vesi soojuspumpade puudused

Suurimaks puuduseks on nende sõltuvus välisõhu temperatuurist; mida külmem on välisõhk, seda väiksem on tema kasutegur pumba töötamisel. See võib kaasa tuua suurema energiakulu äärmuslikult külmas kliimas. Lisaks on õhk-vesi soojuspumpade esialgne paigalduskulu üsna kõrge võrreldes mitmete teiste süsteemidega, kuigi pikaajaline kokkuhoid kompenseerib esialgse investeeringu.


Võrdlus teiste küttesüsteemidega

Võrreldes gaasiküttega, on õhk-vesi soojuspumbad keskkonnasõbralikumad ja pikemas perspektiivis odavamad, kuna gaasi hind on väga muutlik ja sõltuv globaalsetest turutingimustest.

Puit- või pelletkütte katlaga võrreldes on küll õhk-vesi küttesüsteemi paigaldus kulukam, kuid edaspidine kasutamine nõuab väga vähe vaeva ning tuba on stabiilselt soe.

Elektriküttega võrreldes on õhk-vesi küte palju energiatõhusam. Maasoojuspumbad on küll stabiilsemad madalatel temperatuuridel ja nende paigaldus on oluliselt kallim.


Kui võimas soojuspump valida?

See sõltub oluliselt sellistest erinevatest teguritest nagu ruumide suurus ja nende paigutus ning hoone enda soojustusest. Samuti sellest, millise küttesüsteemiga koos soojuspumpa plaanitakse kasutatakse. Üldreegel on, et 1 kW soojusvõimsusest piisab hea soojustusega hoones 20-25 ruutmeetri kütmiseks.


Õhk-vesi soojuspumpade hind

Õhk-vesi soojuspumpade hinnad Eestis varieeruvad suuresti sõltuvalt mudelist ja võimsusest. Seadme hinnad jäävad enamasti vahemikku 2000–13 000 eurot, kuid lisanduvad juurde ka ülejäänud süsteemi (radiaatorid, põrandaküttetorustik) paigaldamisega seonduvad kulud, mille hind oleneb omakorda süsteemi keerukusest ja lisafunktsioonidest.


Samas hetkel on mitmeid riiklikke rahalisi toetusprogramme, mille abil vanade elamute küttesüsteeme saab kaasajastada ja energiatõhusamaks muuta. Muuhulgas toetatakse ka õhk-vesi soojuspumpade soetamist ja selleks sobiva küttesüsteemi väljaehitamist.

Rohkem infot väikeelamute rekonstrueerimistoetuse kohta leiab siit: https://www.kredex.ee/et/majaduueks


Aitame sobiva õhk-vesi soojuspumba valikul!

Kui vajad nõu ja abi sobiva õhk-vesi soojuspumba valikul, siis tutvu meie e-poes meie poolt pakutavate õhk-vesi soojuspumpadega ning võta meiega ühendust. Mida täpsemalt meile hetkeolukorda kirjeldad, seda konkreetsema hinnapakkumise saame sulle koostada.


Meiega saab ühendust võtta järgnevalt: 


Kliimaspets: soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus ja remont.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page