top of page

Kuidas õhksoojuspump töötab?

Õhksoojuspump on Eestis väga levinud kütteseade, mis kasutab kütmiseks ja jahutamiseks spetsiaalset ökonoomset tehnoloogiat, et võtta välisõhus sisalduv soojusenergia ja kanda see üle siseruumide temperatuuri tõstmiseks või jahutamiseks. Lihtsustatult võib öelda, et õhksoojuspump töötab nagu külmkapp, lihtsalt vastupidi!


Gree hksoojuspumba siseosa ja välisosa


Õhksoojuspump kasutab lisaks välisõhu soojusenergiale ka elektrienergiat, kuid eelkõige siiski soojusenergiat meie ümbert. Normaaltingimustel on õhksoojuspumbaga kütmine vähemalt  4 korda soodsam vaid elektriga kütmisest, mistõttu peetakse seda küttetehnoloogiat energiasäästlikuks ja keskkonnasõbralikuks lahenduseks. 


Siin on lühike selgitus sellest, kuidas õhksoojuspump töötab.

Alustame sellest, et õhksoojuspump koosneb neljast olulisest osast: aurusti, kondensaator, kompressor ja paisventiil. Need moodustavad suletud süsteemi, milles ringleb külmaine. 


1. Välisosas väliskeskkonnast soojuse kogumine: Maja seina küljes olev välisosa on aurusti, milles paikneb soojuspumba kompressor. Õhu temperatuurist tunduvalt madalama temperatuuri ja rõhuga gaasiline külmaine liigub läbi aurusti ning kogub endasse välisõhu soojust. Kompressoris surutakse kõrge rõhu all külmaine kokku ja selle käigus tõuseb nii selle temperatuur kui ka kondenseerumispunkti temperatuur. Selle protsessi käigus muundub gaasilise külmaaine olek vedelikuks.


2. Soojendamine või jahutamine soojusvaheti abil : Vedelaks muudetud kõrge temperatuuriga külmaaine läbib soojusvaheti (kondensaatori), kus see kokkupuutes siseõhuga soojendab või jahutab seda vastavalt seadistusele. Kui soojendatakse, kantakse õhust saadud soojus siseõhku, kui jahutatakse, eemaldatakse õhust soojus ja see jahutatakse.


3. Siseosas soojuse jaotamine: Õhksoojuspumba siseosas asub ventilaator, mis jaotab sooja või jahutatud õhu ruumidesse. Kui kogu väärtuslik soojus (või jahutus) on edasi antud, alandatakse külmaine rõhku ja seeläheb uuele ringile. Õhksoojuspump kasutab ringlussüsteemi, et pidevalt liigutada külmaainet välisosa ja siseosa vahel, tagades pideva soojuse või jahutuse hoones.


Ehk siis sisuliselt võib öelda, et õhksoojuspump töötab põhimõttel, kus õhust või muust allikast (näiteks maasoojuspumpade puhul maapinnast) kogutakse soojusenergiat, seejärel seda töödeldakse ja jaotatakse hoonesse, et hoida seda soojana või jahutada vastavalt vajadusele.


Kui sul tekkis rohkem küsimusi erinevate soojuspumpade toimimise ja efektiivsuse osas, siis võid meiega julgelt ühendust võtta! Anname vastused sinu küsimustele ning aitame just sinu ruumidesse sobiliku soojuspumba meie tootevalikust välja valida.


Kliimaspets on sinu usaldusväärne partner erinevate soojuspumpade müügi, paigalduse ning hoolduse ja remondi osas. Soojuspumpasid müüme üle terve Eesti, paigaldust ja hooldust pakume peamiselt Viljandimaal ja Pärnumaal, kuid kokkuleppel ka mujal Lõuna-Eestis. Küsi julgelt pakkumist!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page